ศาสนาและการศึกษา

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร.ร.พร้านีลวัชระ ร.ร.วัดบางนางเกรง และ ร.ร.คลองสำโรง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม

%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3-6

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร.ร.พร้านีลวัชระ ร.ร.วัดบางนางเกรง และ ร.ร.คลองสำโรง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 24 พ.ย.63 ที่ศาลาบำเพ็ญกุศล วัดบางนางเกรง ตำบลบางด้วน อำเภอเมือสมุทรปราการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ร.ร.พร้านีลวัชระ ร.ร.วัดบางนางเกรง และ ร.ร.คลองสำโรง ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม พระปลัดเล็ก ปภาโส อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง คืนที่ 4 โดยมี นายโฆษิต สงวนสัตย์ ประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นตัวแทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ดร.ชณัฐดา ฤทธิ์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสำโรง จุดธูปเทียนบูชาพระธรรม และ ดร.วรรณชนก รอดหยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ จุดเครื่องทองน้อยหน้าศพ พระสงฆ์ 4 รูป จากวัดบางนางเกรง สวดพระอภิธรรม คณะเจ้าภาพพร้อมด้วย นางสาวสรันรัตน์ มานะมุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางนางเกรง ร่วมถวายผ้าไตรบังสกุล

โดยมี นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ รองนายก อบจ.สมุทรปราการ และ นายสมยศ อ้นโต รองประธานสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร โดยมี พระครูวินัยธรไมตรี ฐตเปโม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางนางเกรง นำคณะพระสงฆ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ สมาชิกสถาเทศบาลตำบลบางเมือง และพ่อค้าประชาชน เข้าร่วมพิธี โดยมี นายสมยศ เต็มนา ไวยาวัจกร ครอบครัวสืบสำราญ และครอบครัวศรสังข์ทอง ร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*