ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการเปิดบริการของศูนย์บริการส่วนหน้าอำเภอเมืองสมุทรปราการ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู จึงขอแจ้งการเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 14.00 น. ของทุกสัปดาห์

📌 กำหนดวันละ 40 คิว โดยเริ่มแจกบัตรคิวตรวจเอกสารตั้งแต่ เวลา 08.00 น. 📌

☎️ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 0-2174-3390-99 ต่อ 1242,1243 ในวัน เวลาราชการ

✅ ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย พกเจล/แอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ นะคะ ✅

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*