สังคมท้องถิ่น

“ ชัยพจน์ ” รองพ่อเมืองปากน้ำ ถกข้าราชการระดมไอเดียฟื้นคลองสำโรงเชิงบูรณาการ

%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานคณะทำงานบริหารจัดการโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ โดยมี นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี ดร.ลือกฤต เพชรบดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ น.อ.อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง อ.เมือง นายอานนท์ ฟักศรีเมือง รองนายกเทศมนตรีเทศเมืองบางแก้ว อ.บางพลี นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และหัวหน้าส่วนบริหารงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ๆ ลำคลองสำโรงไหลผ่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมได้พูดถึงแนวทางการหารือและซักถามการดำเนินเพื่อเร่งโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองสำโรงแบบบูรณาการ เป็นไปตามแผนแม่บท คอนเซ็ปโทลน โมเดล และโรดแมป (Conceptual Model And Road Map) ถึงแนวทางการพัฒนาคลองสำโรงเป็นคลองสวยน้ำใส การกำจัดผักตบชวา การปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมประสานเจ้าของโรงงานที่ตั้งอยู่ริมคลองสำโรงเข้าร่วมกิจกรรมในการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำในคลองสำโรงแบบบูรณการยั้งยื่นต่อไปในอนาคต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*