ผู้ว่าราชการจังหวัด

“วันชัย” พ่อเมืองปากน้ำ เปิดอบรม ผบ.จิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3

วันนี้ 14 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน “หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา” จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “กฐิน กุยยกานนท์” ถ.สุขุวิท อ.เมืองสมุทรปราการ โดยมี นายทศพร ถือพุดซา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และคณะลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อนำหลักสูตรลงสู่กลุ่มเป้าหมายหลักสำคัญของโครงการ คือ ลูกเสือ และเนตรนารีในสถานศึกษา ท่านจะต้องทำหน้าที่ ปลูกฝัง อบรมบ่มเพาะ สร้างจิตสำนึกให้ลูกเสือ และเนตรนารีเป็น “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ที่มีจิตใจมุ่งมั่นในภารกิจจิตอาสาพระราชทาน มีความพร้อมด้วยศักยภาพที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามความสามารถและทักษะ และที่สำคัญคือ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จะเป็นลูกเสือที่มีความรักต่อสถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*