ศาสนาและการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัย

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%a5-3

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชน ในกลุ่มวัยแรงงาน

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเทพารักษ์ ภายในหมู่บ้านเธียรเกษม ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดย กศน.ตำบลเทพารักษ์ กศน.ตำบลบางเมือง กศน.ตำบลบางเมืองใหม่ กศน.ตำบลแพรกษา และ กศน.ตำบลแพรกษาใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยของประชาชน ในกลุ่มวัยแรงงาน โดยมีนายมงคล คำแสน ครู กศน.ตำบลบางเมืองใหม่, นางสุภาพร เหลืองอร่าม ครู กศน.ตำบลบางเมือง, นางปาริชาติ ฝั่งสระ ครู กศน.ตำบลแพรกษา, นางสาวรุจิเรข ช่อผูก ครู กศน.ตำบลแพรกษาใหม่ และนางสาววรรณฤดี สุขจันทร์เทาะ ครู กศน.ตำบลเทพารักษ์ ร่วมกันดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้

สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยของประชาชน ในกลุ่มวัยแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มวัยแรงงานมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ ซึ่งการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในกลุ่มวัยแรงงาน ที่อยู่พื้นที่ตำบลบางเมืองใหม่ ตำบลบางเมือง ตำบลแพรกษา ตำบลแพรกษาใหม่ และตำบลเทพารักษ์ จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้นยังมีนางสาวบุญทวี บัญไทย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ และสุขอนามัยของประชาชน ในกลุ่มวัยแรงงาน ในครั้งนี้ อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*