ศาสนาและการศึกษา

พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-3

พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

วันที่ 16 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการมอบเกียรติบัตรความประพฤติดี และเข็มเชิดชูเกียรติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ โดยมี นายพลากร เทศน์นำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ให้กับนางสาวสุกัญญา บรรเทิงจิตต์ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวัฒนชัย บุญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ รวมทั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมมอบเกียรติบัตร ตลอดจน จ่าสิบเอกเพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ร่วมมอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

ทั้งนี้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และจัดให้มีการยกย่องนักเรียน ที่มีความประพฤติดีทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลามากกว่า 50 ปี มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 หมื่นคน ทุกๆ ปีที่ผ่านมา พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณสมบัติครบถ้วน ไปยังพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ปีละ 4 ราย และทางพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากทั่วราชอาณาจักร โดย ฯพณฯ องคมนตรีเป็นประธาน แต่เนื่องจากในปี 2564 นี้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 จึงไม่สามารถจัดที่ส่วนกลางได้ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้มอบหมายให้พุทธสมาคมแต่ละจังหวัด จัดพิธีมอบภายในจังหวัด ในโอกาสที่เหมาะสม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*