อาชญากรรม

กรมศุลสรุปเดือน พ.ย.64 จับกุมการกระทำความผิด 77 คดี เซฟเงินรัฐ 5.12 ล้านบาท

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b8%9e-%e0%b8%a2-64-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%81

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรมีนโยบายในการเร่งรัดปราบปรามการลักลอบ และหลีกเลี่ยงนำสินค้าต่างๆ เข้าในประเทศโดยผิดกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี ที่ผ่านมาได้สกัดกั้นป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร น้ำมันเถื่อน ยาเสพติด IPRs และสินค้าละเมิดอนุสัญญา CITES โดยสืบสวนได้ออกหาข่าว และลาดตระเวนด้วยรถยนต์ พร้อมตรวจค้นรถบรรทุก โกดัง แหล่งจำหน่าย สถานที่เก็บรักษาที่เชื่อได้ว่ามีของผิดกฎหมายเก็บซุกซ่อนอยู่ ทั้งยังมีแผนการป้องกัน และปราบปรามสินค้าการลักลอบนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้มีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ทั้งใน และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ทหาร (กอ.รมน.) (ป.ป.ส.) (บช.ปส.) (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช) (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) (สถานทูตต่าง ๆ) (องค์การตำรวจสากล (Interpol) (สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) เป็นต้น

สำหรับการผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ของกรมศุลกากร มีจำนวน 1,875 คดี คิดเป็นมูลค่ารวม 951.8 ล้านบาท อาทิเช่น

1. ผลการจับกุมยาเสพติด เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กรมศุลกากรพร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกันจับกุมผู้โดยสารหญิง จำนวน 1 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักลอบนำเข้าโคคาอีน นำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1,500 กรัม มูลค่ารวม 4.5 ล้านบาท
– เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 กรมศุลกากรพร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกันจับกุมผู้โดยสารหญิง จำนวน 1 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักลอบนำเข้าโคคาอีน นำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 4,100 กรัม มูลค่า รวม 12.3 ล้านบาท
– เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 กรมศุลกากรพร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกันจับกุมผู้โดยสารชายชาวปากีสถาน 2 คน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลักลอบนำเข้าเคตามีน น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 30.6 กก. รวมมูลค่า 91.8 ล้านบาท
ทั้งนี้ สถิติการตรวจยึดยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต และประสาทในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจำนวน 11 คดี มูลค่า 858.41 ล้านบาท

2.ผลการจับกุมบุหรี่
– เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กรมศุลกากรโดยกองสืบสวนและปราบปราม และด่านศุลกากร
สุไหงโก-ลก ได้ตรวจค้นบริเวณริมแม่น้ำสุไหงโก-ลก บ้านปูโป๊ะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พบกล่องกระดาษจำนวนมากวางกองไว้ไกล้แม่น้ำดังกล่าว เมื่อตรวจค้นพบบุหรี่มีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศ ไม่ปิดแสตมป์ และไม่มีหลักฐานผ่านพิธีการศุลกากร จำนวน 1,040,000 มวน มูลค่า 4.7 ล้านบาท
– เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กรมศุลกากรโดยกองสืบสวน และปราบปราม และด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ทำการตรวจค้นรถกระบะที่มีตู้เหล็กทึบ พบบุหรี่มีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศ และไม่มีหลักฐานผ่านพิธีการศุลกากร จำนวน 720,000 มวน มูลค่า 2.8 ล้านบาท
– เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 กรมศุลกากรโดยกองสืบสวน และปราบปราม และด่านศุลกากรตากใบ ได้ทำการลาดตระเวนบริเวณแม่น้ำบ้านหัวคลอง ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พบบุหรี่มีเมืองกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร จำนวน 500,000 มวน มูลค่า 1.5 ล้านบาท
ทั้งนี้สถิติการจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้แก่ 1. บุหรี่ จำนวน 68 คดี มูลค่า 12.8 ล้านบาท 2. บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 13 คดี มูลค่า 1.0 ล้านบาท

3.ผลการจับกุมสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 กรมศุลกากรโดยกองสืบสวนและปราบปราม และปราบปรามยาเสพติด ด่านศุลกากรสงขลา ได้ร่วมกันตรวจค้นจับกุมรถยนต์บรรทุกคลุมผ้าใบ และรถยนต์บรรทุกห้องเย็น บริเวณ ปั้ม ปตท. ใกล้สะพานติณสูลานนท์ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา พบกระเทียม น้ำหนัก 16,000 กก. หอมฮอลแลนด์ น้ำหนัก 61,500 กก. มีเมืองกำเนิดต่างประเทศ ไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรมาแสดงขณะตรวจค้น มูลค่าทั้งหมด ประมาณ 2,660,500 บาท ทั้งนี้สถิติการจับกุมสินค้าเกษตรในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจำนวน 77 คดี มูลค่า 5.12 ล้านบาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*