ศาสนาและการศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจัดโครงการทำสบู่สมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ (1 อำเภอ 1 อาชีพ)

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-%e0%b9%81%e0%b8%a5

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดโครงการทำสบู่สมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ (1 อำเภอ 1 อาชีพ) ณ ชุมชนสหกรณ์บ้านแสนสุข ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

ที่ชุมชนสหกรณ์บ้านแสนสุข ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดโครงการทำสบู่สมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ (1 อำเภอ 1 อาชีพ) โดยมีนางสาวสุภสิตา บัวเลี้ยง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางณลาวัลย์ พรรณชยภูมิ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ตลอดจนคณะครู กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ และประชาชนที่พักอาศัยภายในชุมชนสหกรณ์บ้านแสนสุข และชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการ

สำหรับการจัดโครงการทำสบู่สมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ (1 อำเภอ 1 อาชีพ) ดำเนินการจัดขึ้นโดย กศน.ตำบลทั้ง 13 ตำบล ในสังกัดของกศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ และมีทักษะในการทำสบู่สมุนไพร เพื่อสร้างรายได้ และเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถทำสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน ซึ่งมีนายรัชพล หุ้นทรัพย์สิน เจ้าของผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร “ไพรธารา” เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*