ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครนักเรียน และการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a3

🔔 ประกาศการรับสมัครนักเรียน และการรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู

📌โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) , โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) , โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ายบ้านใหม่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*