ศาสนาและการศึกษา

เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง รับมอบโฉนดที่ดิน

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d-10

พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 185356 ซึ่งเป็นหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้กับวัดบางพลีใหญ่กลาง เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โดยที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ 32 ไร่ 2 งาน 12 เศษ 2 ส่วน 10 ตารางวา ออก ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมี พนักงานสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ สาขาบางพลี นางภาสิณีย์ ธรรมนิธิสิทธิ์ ผู้เขียนแผนที่ นางสาววนิดา รักษาการ ผู้ตรวจแผนที่ และนายอนุรัตน์ ล่องแดง หัวหน้าการ ซึ่งการมอบโฉนดที่ดินให้กับวัดบางพลีใหญ่กลาง ในครั้งนี้ มีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี นายฉะโอด รุ่งเรือง นายภูมินันท์ ขวัญเมือง นายโสภณ มหาบุญ ไวยาวัจกร วัดบางพลีใหญ่กลาง ร่วมเป็นสักขีพยา ณ เรือนรับรอง วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ทางด้านพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ได้เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 199 ปี ที่สร้างวัดขึ้นมา ทางวัดบางพลีใหญ่กลาง ไม่มีโฉนดที่ดิน โดยทางวัดได้ดำเนินการทำเรื่องขอโฉนดที่ดินมาตั้งแต่เจ้าอาวาส รูปที่ 1 พระอาจารย์ชำ / รูปที่ 2 พระปลัดกรุต / รูปที่ 3 พระอาจารย์พ่วง / รูปที่ 4 พระอาจารย์เสม / รูปที่ 5 พระอรรถโกวิทวุฒิคุณ / รูปที่ 6 พระครูโสภณธรรมาภรณ์ / รูปที่ 7 พระครูปลัดไพศาล / รูปที่ 8 พระครูพิสารวุฒิกิจ จนมาถึงเจ้าอาวาส รูปที่ 9 พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูแจ้) พร้อม คณะพระภิกษุสงฆ์ และไวยาวัจกร วัดบางพลีใหญ่กลาง ได้ดำเนินการทำเรื่องขอโฉนดที่ดิน จนได้โฉนดที่ดินมา โดยในปี พ.ศ. 2566 ก็จะครบ 200 ปี พอดี ซึ่งหลังจากนี้ ทางวัดจะจัดพิธีสมโภชน์โฉนดที่ดิน เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*