สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมติดตาม และสรุปผลการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-32

จังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมติดตามและสรุปผลการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสะสมรวม 7 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 2 คน ผู้เสียชีวิต รวม 6 คน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมติดตาม และสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับทุกอำเภอผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

สำหรับการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ผลการตรวจตามจุดสกัด/จุดร่วมต่างๆ ตาม 10 มาตรการหลัก 1 ร. 2 ส. 3 ข 4 ม. หรือ มาตรการ 10 รสขม (ไม่สวมหมวกนิรภัย, มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย, เมาสุรา, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย, ไม่มีใบขับขี่, ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, ขับรถย้อนศร, แซงในที่คับขัน, ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ) ได้มีการเรียกตรวจรถทุกชนิด ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง รถจักรยานยนต์ และอื่นๆ แล้วกว่า 23,000 คัน โดยดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด แยกเป็น ไม่มีใบอนุญาตขับขี่มากที่สุด 1,795 ราย รองลงมา ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย 1,626 ราย, มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 529 ราย, เมาแล้วขับ 461 ราย, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 398 ราย, ขับรถย้อนศร 362 ราย, ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 75 ราย และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 31 ราย

ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ของจังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 (7 วันอันตราย) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสะสมรวม 7 ครั้ง บาดเจ็บ รวม 2 คน (ชาย 2 คน) เสียชีวิต รวม 6 คน (ชาย 6 คน) สาเหตุเกิดจากการขับขี่รถเร็วเกินกำหนด เมาแล้วขับ โดยถนนกรมทางหลวง, ถนนในเมือง (เทศบาล) เป็นเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ส่วนพาหนะที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*