สังคมท้องถิ่น

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ เปิดบ้านขาว ให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ พ.ศ.2565

%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%8b-%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2-2

เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ เปิดบ้านขาว ให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ พ.ศ.2565

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ม.ค.65 เอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เปิดบ้านขาวรินน้ำเจ้าพระยา ถ.ท้ายบ้าน ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ พ.ศ.2565 โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ นายต่อศักดิ์ อัศวเหม น.ส. ภริม พูลเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ หม่อมหลวงสกุล มาลากุล สมาชิกวุฒิสภาฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายนิติบัญญัติ พนักงาน ข้าราชการ จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภา อบจ. สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภา อบต.ข้าราชการทหาร ตำรวจ คณะครู ผู้บริหาร สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล ตลอดจน ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร แพทย์ประจำตำบล กลุ่มผู้นำชุมชน ตัวแทนสถานประกอบการ สมาคมฯ ชมรมฯ ต่างๆ และพ่อค้า ประชาชน สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า นำกระเช้าของดอกไม้ และกระเช้าของขวัญเข้าร่วมอวยพร นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ พ.ศ.2565 กันอย่างคึกคัก

โดยมี น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม เลขานุการนายก อบจ. น.ส.พิม อัศวเหม สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ นายสมลักษณ์ ควรสงวน รองนายก อบจ.สมุทรปราการ นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายรัชชานนท์ ทองอร่าม นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการนายก อบจ.พร้อมด้วย นายสหัส ตู้จินดา นายสมนึก เตรณานนท์ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ และสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ

โดยบรรยากาศภายในงาน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ยังได้นำกระเช้าของขวัญ ร่วมอวยพร คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า พร้อมมอบกระเป๋าเป้สะพายหลัง ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ทุกคน เป็นของที่ระลึกติดมือกลับบ้าน อีกด้วย ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลปากน้ำ มาอำนวยความสะดวก ในเรื่องของจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย 100%

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*