สังคมท้องถิ่น

ศิษยานุศิษย์ องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 16 ม.ค.65 ที่ตำหนักองค์ท้าวเวสสุวรรณ ซอยโตโย ถนนแพรกษา อำเภอเมือง สมุทรปราการ เหล่าบรรดาคณะศิษยานุศิษย์ องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ปู่ฤาษีนารอด ร่วมพิธี ไหว้ครู บูรพาจารย์ ประจำ 2565 เพื่อประกาศคุณงามความดี ถวายความกตัญญูกตเวที แด่ครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณอันประเสริฐ โดยมี นายสมศักดิ์ เขียวชอุ่ม เป็นตัวแทนร่างทิพย์ และกายทิพย์ องค์ท้าวเวสสุวรรณ ปู่ฤาษีนารอด ทำพิธีครอบเศียรองค์พระพิราพ บรมครู ทางด้านประทานโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง มีพลังอำนาจในด้านเมตตามหาเสน่ห์ ปกป้องให้รอดพ้นจากภยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวง สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้ แก่เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ ซึ่งมีทั้ง ข้าราชการ ฝ่ายปกครอง หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน เจ้าของ บริษัท ห้างร้าน และพ่อค้า ประชาชน ที่เดินทางมาร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยพิธีไหว้ครู ของตำหนักองค์ท้าวเวสสุวรรณ ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปี จุดมุ่งหมายพิธีไหว้ครู เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล ด้วยการถวายเครื่องสักการะ พลีกรรมแก่ปรมาจารย์ ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่มาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่ศิษย์ และเพื่อเป็นสิ่งเตือนสติให้ศิษย์ระลึกถึงครู อันเป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยา ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*