สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าฯ เมืองปากน้ำ เป็นประธานแถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน”

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99

ผู้ว่าฯ เมืองปากน้ำ เป็นประธานแถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองสมุทรปราการ”

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 ม.ค.65 ที่ ศูนย์ประชุม MOOVE Event Centre โรงแรม Mayson Place จังหวัดสมุทรปราการ ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองสมุทรปราการ ภายใต้ โครงการส่งเสริม และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น Grand Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้าอิมพีเรียล สำโรง ตั้งแต่เวลา 10.30 – 20.00 น. โดยมี นายอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และนางธัญพัฒน์ ศิริวัฒนพัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วย ปุ๊ก สมาพร ชูกิจ ผู้ดำเนินรายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร.FM106 เป็นพิธีกรดำเนินงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า “การจัดงานมหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองสมุทรปราการ ภายใต้ โครงการส่งเสริม และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน” ในปีนี้ ด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้ความสาคัญในการขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดมาตรการพิเศษในการยกระดับเศรษฐกิจฐานชุมชนสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้เศรษฐกิจฐานราก เช่นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และ SMEs เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน อีกทั้งยังตะหนักถึงความสาคัญในการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ในทุกระดับชั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยเฉพาะด้านการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

สำหรับ จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนมากกว่า 7,000 ราย มีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวนมากกว่า 400 ราย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการและภายนอกจังหวัด ได้รับทราบและเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดงาน “มหกรรมสินค้ามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตหสากรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองสมุทรปราการ ภายใต้ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน”

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมการแสดง และจาหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมมากกว่า 100 ร้านค้า โดยภายในงานมีมาตรการควบคุมโรคระบาดโควิดอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้างานและภายในงานมีสเปรย์แอลกอฮอล์เตรียมให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านได้ทำความสะอาดก่อนเข้างาน โดยมีศิลปินดังเข้าร่วมงานด้วยไม่ว่าจะเป็น เวียง นฤมล, เบลล์ นิภาดา, กวาง จิรพรรณ, นุช วิลาวัลย์ และตรี ชัยณรงค์ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมลุ้นรับรางวัลของดีจากผู้ประกอบการทุกวัน ร่วมสนุกกับการเลือกซื้อสินค้าครบ 300 บาท รับคูปองชิงโชครางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าและในวันสุดท้ายของกิจกรรมลุ้นรับรางวัล แหวนทองคำ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*