สังคมท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในตลาดปากน้ำ

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1-20

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 8.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ และนายสมยศ ปราณอุดมรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค ภายในตลาดปากน้ำและตลาดบางฆ้อง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยหน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน จำหน่ายราคาหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท บริเวณตลาดปากน้ำ (วิบูลย์ศรี) และตลาดบางฆ้อง อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยภายในตลาดทั้ง 2 แห่ง ยังคงมีประชาชนออกมาซื้อสินค้าอุปโภคอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้า พบว่าภาพรวมของราคาสินทั้งพืชผัก และอาหารสดต่างๆ ทั้งไก่ ไข่ อาหารทะเล มีการปรับขึ้นราคาบ้าง แต่ก็ยังคงเป็นไปตามกลไกตลาด ในส่วนของหมูที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทางรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน จำหน่ายราคาหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ในส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีจุดจำหน่าย 8 จุด ประกอบด้วย อำเภอเมืองสมุทรปราการ 4 จุด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ 3 และอำเภอบางเสาธง 1 จุด ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน นอกจากนี้ได้ทำความเข้าใจแก่พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด ให้ติดตั้งป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ และฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม เป็นการซ้ำเติมประชาชน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*