ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7-2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานออกให้บริการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นการตรวจคัดกรองโรคด้วย ATK ณ จุดบริการประชาชน ของจิตอาสาพระราชทาน บริการ..ฟรี!!!
🔔 สำหรับวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ในเขตอำเภอเมืองฯ นั้นขอแจ้งเปลี่ยนจุดบริการจาก ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สมุทรปราการ
📌 มาเป็นที่ “เทศบาลตำบลบางปู” ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 📌
✅ เพื่อความสะดวก ขอให้ท่านกรุณานำ สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ มายื่น ณ จุดบริการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*