ทันข่าว

“บิ๊กหมอก” พบกงสุลใหญ่ไทยประจำดูไบ ถกงาน world expo 2020

%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b9%84

วันที่ 11 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง หรือบิ๊กหมอก ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาบอร์ดบริหาร UNPKFC ดร. อภินิตา ไชยชนะ ประธาน UNPKFC นางจิรานาภา สุวรรณปรุง เลขาประธาน พร้อมคณะเดินทางถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชัยรัตน์ ศิริวัฒน์ กงสุลใหญ่ประจำเมืองดูไบ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานทูตให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ระหว่างประเทศดูไบและประเทศไทย อย่างเป็นกันเอง

ในโอกาสนี้ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางต่อไปยังโรงแรม atlantis the palm เพื่อเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษจากเลขาธิการบริหารคณะกรรมการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถการสร้างโมเมนตัมเปิดช่องว่างความรู้ในการปรับตัวการบูรณาการสภาพภูมิอากาศเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับภูมิภาคครั้งที่ 14 (join the making of a new world)

หลังจากประชุมเสร็จ นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชม Pavilion ของประเทศต่างๆ อาทิ thailand pavilion worldexpo 2020 เมืองดูไบสหรัฐอเมริกาโดยมีเจ้าหน้าที่จากประเทศไทยพาชมภายในงานซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติระดับสูงจากประเทศต่างๆ เข้าเยี่ยมชมต่างชื่นชมและประทับใจต่ออาคารแสดงประเทศไทยโดยเฉพาะเนื้อหาการนำเสนอในห้องนิทรรศการผ่านการแสดงภาพยนตร์ animation อาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย และความน่ารักของตัวมาสคอตตัวแทนประเทศไทย “น้องรัก และน้องมะลิ” ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมความเป็นไทยที่สามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติสัมผัส และเข้าถึงได้ง่ายพร้อมสอดแทรกเทคโนโลยี health service และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมดิจิตอลซึ่งสะท้อนถึงโลกอนาคตหลังจากนั้นทางคณะยังได้เข้าเยี่ยมชมพาวิลเลี่ยมของประเทศต่างๆในงาน world expo 2020 ประเทศดูไบ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*