ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าฯ เมืองปากน้ำ ตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุประบบรักษาความปลอดภัยของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88

วันที่11 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการเข้าตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุประบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รอง.ผอ.กอร.มน จังหวัด สป. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 1นายอำเภอพระประแดง นายดเทศมนตรีเมืองลัดหลวง หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิร่วมกตัญญู กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมธุรกิจพลังงาน ส่งผู้แทนเข้าร่วมตรวจเยี่ยมฯ

โดยมี ผู้บริหาร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้บรรยายระบบรักษาความปลอดภัยของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยของ บริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสาธารณภัยที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*