การเมือง

สภาอาชีพเกษตรกร ร้อง “ธรรมนัส” ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกลำไย

%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%98%e0%b8%a3

ประธานสภาอาชีพเกษตรกร นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ยื่นหนังสือถึงพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อเสนอผลักดัน ร่าง พ.ร.บ.ลำไย วอนช่วยผลักดันเงินเยียวยาลำไย 2,000 บาทต่อไร่ แบบปี 2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*