ท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ ประชุมติดตามการจัดแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม นิคมฯ บางปู

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมติดตามการจัดแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู และพื้นที่โดยรอบ โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค ๒ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ผู้แทนสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทน ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และผอ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมวางแผนการเพิ่มอัตรากำลังการระบายน้ำ โดยเพิ่มจุดในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวมถึงให้สำรวจคลอง หรือลำรางน้ำที่สามารถระบายน้ำเพิ่มเติม โดยกำหนดประชุมอีกครั้งในเดือนพฤษภาคม 2565

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*