ศาสนาและการศึกษา

เพิ่มศักยภาพครูภาษาจีน

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 5-7พ.ค.65 ณ บ้านสวนปัญญ์ธารา ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูภาษาจีน ในเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์รวม 11 โรงเรียน โดยมี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดอบรม ซึ่งมีนายบรรหาร เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต นายกสมาคมผู้ปกครอง และครูฯ นายวิศว ศะศิสมิต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมสนับสนุนดำเนินการโดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไต้หวันประจำประเทศไทยโดยมี Mr.Ouyang Yen-Heng พร้อมคณะ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเพิ่มศักยภาพด้านภาษาจีนให้กับครูผู้สอนในเครือโรงเรียนเทพศิรินทร์นำไปสอนศิษย์ให้มีความรู้ด้านภาษาจีนอย่างถูกต้องตามหลักสูตรมาตรฐานสากลต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*