ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 พ.ค.65 ตามที่มีประเด็นในสื่อโซเชียล เรื่อง ภาษาที่ใช้สื่อสารในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-8-%e0%b8%9e-%e0%b8%84-65-%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%94

วันที่ 8 พ.ค.65 ตามที่มีประเด็นในสื่อโซเชียล เรื่อง ภาษาที่ใช้สื่อสารในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รัสเซีย ยูเครน หรือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอื่นใดนั้น

ทาง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้ประชาสัมพันธ์ ตามภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย และภาษาไทย ไว้ทางสื่อของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

แต่ทั้งนี้ ในเบื้องต้นการแสดงแผ่นป้ายประกาศ อาจไม่ครบในทุกภาษาที่ได้จัดทำไว้ ทาง ตร.ทท.พื้นที่ จะรับดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*