ศาสนาและการศึกษา

ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b9%88

วันที่ 3 พ.ค.65 ที่ศาลาการเปรียญ จตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม นำโดย ผู้ใหญ่กบ ชูชาติ ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร พระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ (สำเนา คำแหง) อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม โดยมี สจ.สมถวิล พูลเกตุ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์อุดม ดีกระจ่าง ประธานกรรมการเทคนิค สนามมวยลุมพินี จุดธูปเทียนบูชาพระธรรม และนายฤทธิชัย พรสุธารักษ์ จุดเครื่องทองน้อยหน้าศพ โดยมี พระสงฆ์จากวัดหนามแดง 4 รูป สวดสหัสสนัย คณะเจ้าภาพ พร้อมด้วยนางบุญเทียน ถิ่นบางบน ร่วมทอดผ้าไครบังสุกุล ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร

โดยมี พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร จากวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ คณะศิษยานุศิษย์พระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ และชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง โดย พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม พร้อมด้วย คณะกรรมการ พระภิกษุสงฆ์ และไวยาวัจกร วัดพุทธภาวนาราม ร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*