สังคมท้องถิ่น

ครอบครัวตระกุลตั้งเด่นไชย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99

วันที่ 4 พ.ค.65 ที่ศาลาการเปรียญ จตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบครัวตระกุลตั้งเด่นไชย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขาร อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม โดยมี ท่านพระครูวิมลศุภการ ดร. (สัมฤทธิ์ สวนมาลี) เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร จากวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ คุณแม่กันตยา ตั้งเด่นไชย คุณปัญญา ตั้งเด่นไชย คุณมะลิวัลย์ ตั้งเด่นไชย สท ประภารัตน์ แจ้งสุทิมล นายณัฐวุฒิ แจ้งสุทิมล ตลอดจน คณะศิษยานุศิษย์พระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ ชาวชุมชนซอยเรวัช และชาวชุมชนซอยร่วมพัฒนา เข้าร่วมพิธี พระสงฆ์มอญรามัญ พระประแดง 4 รูป สวดมอญ คณะเจ้าภาพ บุตร หลาน ครอบครัวตระกุลตั้งเด่นไชย ครอบครัวแจ้งสุทิมล ร่วมทอดผ้าไตรบังสุกุล ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร

โดยมี คณะกรรมการ พระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม ร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยเจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*