สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิเส้นด้าย ขยายฐานตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือโควิดชาวสมุทรปราการนำร่อง

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคา 2565 ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน คลองบัวลอยล่าง หมู่ 14 ใกล้อาคารทะเลสาบภายในหมู่บ้านจามจุรี ซอยกิ่งแก้ว 41 ถ.ราชาเทวะ ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายคริส โปตระนันท์ ประธานมูลนิธิเส้นด้าย นายภูวกร ศรีเนียน รองประธาน นายวีรภัทร คันธะ ผู้ประสานงานมูลนิธิเส้นด้าย และนายเกศภัท เวชศิลป์ นักวิจัยอาสามูลนิธิเส้นด้าย ได้จัดพิธีเปิดศูนย์ประสานงานมูลนิธิเส้นด้าย จังหวัดสมุทรปราการนำร่อง โดยมี นายบุญนาค อุบลรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต) ราชาเทวะ หมู่ 14 นายธนดล แก้วประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 และนางเตือนใจ คุณสนุกคุณ รองประธานหมู่บ้านจามจุรี พร้อมทีมอาสา อสม. และตัวแทนอาสาคณะกรรมการหมู่บ้านจามจุรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์กันอย่างพร้อมเพียง

นายคริส โปตระนันท์ ประธานมูลนิธิเส้นด้าย กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านมีฐานะยากจนและอาศัยในพื้นที่เจ็บป่วย โดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ทำให้ขณะนี้มีประชาชนเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้

เนื่องจากข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานพยานบาล ทางมูลนิธิในฐานะที่เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในช่วยระยะเวลาที่ผ่านมา จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานนำร่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ป่วยโควิดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*