สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-9

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ประธานโครงการเทศบาลตำบลบางปู คัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สนับสนุนให้กับหน่วยงานบริการสาธารณสุข และสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับผู้แทน จากหน่วยงานบริการสาธารณสุข และสถานศึกษาในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปู เพื่อใช้ในการป้องกันควบคุมและสอบสวนโรค

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*