สังคมท้องถิ่น

กฟผ.-EGCO-RATCH จับมือหนุนสภากาชาดไทย

%e0%b8%81%e0%b8%9f%e0%b8%9c-egco-ratch-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2

กฟผ.-EGCO-RATCH จับมือหนุนสภากาชาดไทย สมทบเงินทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า 3 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวนพวรรณ กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย นายสมเกียรติ สุทธิวานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี และการเงิน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) และนางวดีรัตน์ เจริญคุปต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) ร่วมมอบเงินสมทบเงินทุนสำรองฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวนกว่า 3 ล้านบาท ให้กับสภากาชาดไทยเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ อาทิ การจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ สิ่งของบรรเทาทุกข์ในช่วงวิกฤตเร่งด่วน และการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟู โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้บริหารสภากาชาดไทยรับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ สภากาชาดไทย #กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*