สังคมท้องถิ่น

รองพ่อเมืองปากน้ำประธานแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2

เมื่อเวลา16.30น.วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณ ชั้น 4 ดิจิทัลสแควร์ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายมนตรี เรืองพันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง และตัวแทนเกษตรกร นางบังอร กรุดภู่ รองประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ การจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย และของดีเมืองปากน้ำ ประจำปี 2565”

โดยจังหวัดสมุทรปราการ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ประจำปี 2565 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการเกษตรตามศักยภาพของพื้นที่โดยการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำการเกษตรแบบประณีตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารเคมี ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นจำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือนและชุมชน

เนื่องด้วยจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ชายฝั่งติดกับทะเลอ่าวไทยโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยา และลำคลองระบายน้ำขนาดใหญ่หลายสายไหลผ่านเขตอำเภอต่างๆ ก่อนลงสู่ทะเลอ่าวไทย ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ซึ่งถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาดังกล่าว จึงได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง เกิดระบบนิเวศ 3 น้ำ คือ น้ำเค็ม น้ำจืด และน้ำกร่อย ซึ่งการที่แม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองต่างๆ ไหลผ่าน ได้นำพาแร่ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชมาสะสม เกิดตะกอนดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ทำให้จังหวัดสมุทรปราการมีผลผลิตทาง การเกษตร การประมง ที่มีคุณภาพ

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการเกษตรพร้อมตัวอย่างของจริง พร้อมร้านค้าจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรชาวจังหวัดสมุทรปราการโดยตรง กว่า 80 ร้านค้า พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เช่น ปลาสลิด กุ้งเหยียด มะม่วงน้ำปลาหวาน ผักปลอดสารพิษ กุ้ง หอย ปู ปลา อาหารทะเลสดๆ สมุนไพรและหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนั้นภายในงานยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ กว่า 30 ประเภท พร้อมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ฟรี! เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการสาธิต นำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*