สังคมท้องถิ่น

ออกสลากกาชาด MM68 ช่วยเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชาติพันธุ์กะเหรี่ยง KNDO

%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94-mm68-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a

ออกสลากกาชาด MM68 ช่วยเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชาติพันธุ์กะเหรี่ยง KNDO สหภาพกะเหรี่ยง KNU วางอนาคตให้เยาวชนช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ควบคู่กับภาวะสงคราม ภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญเพื่อสิทธิมนุษยชนผ่านกิจกรรมกลุ่มชาติพันธุ์

พ.อ.ซอ ซี แล ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชาติพันธุ์กะเหรี่ยง KNDO สหภาพกะเหรี่ยง KNU กล่าวว่า ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะสงครามที่เกิดขึ้นได้สร้างปัญหาให้แก่ทุกภาคส่วนในหลายมิติเป็นอย่างมาก หนึ่งในปัญหาที่ตนเป็นห่วงมากที่สุดคือ อนาคตของเยาวชนความเป็นอยู่ของลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงริเริ่มโครงการที่จะช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเป็นรูปธรรมในด้านสุขภาพ การศึกษา ด้านคดีความ และการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่กลุ่มชาติพันธุ์ ต้องประสบปัญหามากกว่าประชาชนชาติอื่นทั่วไปอย่างแน่นอน

จึงได้วางระบบการจัดหารายได้ในรูปแบบ ต่างๆ เพื่อให้โครงการได้นำร่องในทุกด้านเกิดประโยชน์สุงสุดกับกลุ่มชาติพันธุ์ หนึ่งในแนวคิดหลักที่สำคัญจะมีการจัดทำสลาก MM68 เพื่อลุ้นรางวัลในรูปแบบงานกาชาดกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อสิทธิมนุษยชนยชน พ.อ.ซอ ซี แล กล่าว และว่า ปัจจุบันมีกลุ่มชาติพันธุ์ในพม่ามีราว 3,600,000 คน ในไทยประมาณ 1,000,000 คน ในสหรัฐอเมริกา 200,000 คน และในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา รวมทั้งอื่น ๆ ทั่วโลกอีกหลักล้านคน โดยตนหวังว่าภาวะสงคราม จะสงบลงโดยเร็วที่สุด และสันติภาพจะเกิดขึ้นแบบยั่งยืน เพื่อให้ลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์จะได้กลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดของตนในอนาคต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*