ศาสนาและการศึกษา

คณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม ประกอบพิธีบรรจุสรีระสังขารพระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม 100 วัน

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1

พระเดชพระคุณพระราชพัฒนสุนทร (เจ้าคุณหมู) เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร และท่านพระครูวิมลศุภการ ดร. (สัมฤทธิ์ สวนมาลี) เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง เป็นประธานทอดผ้าบังสุกุล วางห่อดินขาว-ดินดำ ดอกกุหลาบขาว บนพานหน้าหีบศพ ในการประกอบพิธีบรรจุสรีระสังขารพระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม 100 วัน ณ บริเวณ (ชั้นล่าง) ศาลาการเปรียญจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระครูพุทธิสารโสภิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ เจ้าอาวาสวัดบางโปรง พระครูสิริธรรมธาดา เจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์ พระอารามหลวง พระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล และพระครูศรีภาวนา วิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดแพรกษา พิจารณาผ้าบังสุกุล

โดยมี พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ พระภิกษุ-สามเณร จากวัดต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอพระประแดง พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา นำโดย ดร. รุ่งสุรีย์ สิงหราช ผอ.โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ นายพลากร เทศนำ นายกพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรปราการ สจ.สมถวิล พูลเกตุ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ ตลอดจน คณะศิษยานุศิษย์พระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ ครอบครัวตั้งเด่นไชย ครอบครัวคำแหง และชาวชุมชนวัดพุทธภาวนา ร่วมพิธีวางห่อดินขาว-ดินดำ ดอกกุหลาบขาว หน้าหีบศพ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*