ตำรวจ

ข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการอบรม หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b3

ข้าราชการตำรวจ สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการอบรม หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

วันที่ 23 พ.ค.65 ที่ศูนย์การเรียนรู้ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อาคารสำนักงานใหญ่ มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน CPR. ให้กับ ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นรุ่นแรก โดยมี ข้าราชการ ตำรวจ แต่ละสถานี ที่สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เข้ารับการอบรม หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ด้วยความตั้งใจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ เพื่อจะนำความรู้ที่ได้อบรมไปช่วยเหลือประชาชน หรือบุคคลที่อยู่ใกล้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมี นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู และทีมวิทยากร ร่วมให้การต้อนรับ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างรากแก้วความรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับภาคประชาชน ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ที่มีความต้องการให้คนไทยมีความรู้ความสามารถในการทำ CPR เป็น จำนวน 10 ล้านคนภายใน 3 ปี รวมทั้ง เพื่อช่วยลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที แม้ว่าการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจะมีความสำคัญแต่ในประเทศไทยมีผู้ที่ผ่านการอบรมทางด้านนี้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้น การช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น โดยวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้อง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*