ศาสนาและการศึกษา

ชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ร่วมขบวนแห่พัดยศ และใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม รอบพระอุโบสถ

%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2

วันที่ 29 พ.ค.65 เวลา 17.00 น. ที่พระอุโบสถ วัดพุทธภาวนาราม ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ สจ.สมถวิล พูลเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ใหญ่กบ ชูชาติ ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู อาจารย์อุดม ดีกระจ่าง ประธานกรรมการเทคนิค สนามมวยลุมพินี พร้อมด้วย คณะกรรมการวัดพุทธภาวนาราม นำชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ร่วมขบวนแห่พัดยศใบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม และใบคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้งพระมหาวิโรจน์ ฉายา อคฺคปญฺโญ อายุ 34 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.บส. ป.โท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม รอบพระอุโบสถ 3 รอบ

จากนั้น ได้นำพัดยศ และใบตราตั้งเข้าไปภายในพระอุโบสถ พระภิกษุสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม เจริญชัยมงคลคาถา ผู้ใหญ่กบ ชูชาติ ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ขอให้พระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์ ที่อยู่ในวัดดังกล่าวข้างต้น จงอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้น ซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศของมหาเถรสมาคม หลังจากนั้น ทั้งหมดได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทอดผ้าไตรบังสุกุล อุทิศถวายแด่หลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม และพิธีมุทิตาสักการะเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*