ท้องถิ่น

วรพร อัศวเหม และทีมงานกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ลงพื้นที่ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม มอบถุงยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ

%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5

วรพร อัศวเหม และทีมงานกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ลงพื้นที่ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม มอบถุงยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. หน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายวรพร อัศวเหม อดีตประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วย นายสมควร ชูไสว ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นายสมถวิน พูลเกตุ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ นางธารินี พินเที่ยง รองประธานสภาเทศบาลตำบลบางปู สท.ถนอมศรี ทองเหลือ สท.สุดารัต ชูเจริญ สท.ณัฐพัชร์ บุญประเสริฐภา สท.เกศรินทร์ ชูไสว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู นายทองคำ ผลโพธิ์ ประธานชุมชนเจริญสุข อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ตำบลบางปูใหม่ ตลอดจน นายประเสริฐ บุญประเสริฐภา เอ๋ ภารัตน์สิรินท์ อินทอง และสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ภายใต้การนำของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้ากลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า ลงพื้นที่หมู่ 3 ชุมชนวัดพุทธภาวนาราม หรือซอยตรากบ บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่ชูชาติ ดุลยปภัสศร หรือผู้ใหญ่กบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นำถุงยังชีพ น้ำใจให้กัน เพื่อชาวสมุทรปราการ กว่า 300 ชุด มอบให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*