ศาสนาและการศึกษา

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ มอบตราตั้งให้พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2-5

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ มอบตราตั้งให้พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.65 เวลา 15.00 น. ที่ศาลาเรือนกระจก วัดกลางวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาส และคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 27 แห่งกฎหมายมหาเกรสมาคม ฉบับ 24 พ.ศ.2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับที่ 2พ.ศ.2535 จึงแต่งตั้งให้ พระมหาวิโรจน์ ฉายา อคฺคปญฺโญ อายุ 34 พรรษา 14 วิทยฐานะ น.ธ.เอก ป.บส. ป.โท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันมีตำแหน่งในทางการปกครองคณะสงฆ์ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

โดยมี นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู เป็นตัวแทนอ่านคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา นางสาวประภารัตน์ แจ้งสุทิมล นำคณะครอบครัว และศิษยานุศิษย์ พระมหาวิโรจน์ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำ รับพร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*