Uncategorized

ปตท.จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงงานไฟฟ้าพระนครใต้

%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุม โรงแรมเดอะคัลเลอร์ลิฟวิ่ง หมู่ 7 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ นายวิศิษฎ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการระบบท่อส่งก๊าชธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมกับสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการระบบท่อส่งก๊าชธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้พระนครเหนือ และภาคอุตสาหกรรม อีกทั้ง เพื่อสร้างความมั่นคงในการจัดส่งก๊าชธรรมชาติจากโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าชธรรมชาติบนบกให้สามารถรองรับความต้องการใช้ก๊าชธรรมชาติที่เพิ่มสูงขั้นของโรงไฟฟ้าในเขตนครหลวง ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
ปตท. ได้พิจารณาเส้นทางการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่ภาครัฐมีการใช้ประโยชน์อยู่เดิมเป็นหลัก อาทิเช่น สายส่งไฟฟ้าแรงสูง ถนน คลองชลประทาน หรือเขตระบบโครงข่ายพลังงานเดิมที่ ปตท.มีอยู่ พร้อมทั้งดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแนวทางเลือกที่มีความเหมาะสม

ทั้งนี้ แนวท่อส่งก๊าชธรรมชาติ และพื้นที่ศึกษาของโครงการฯ พาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร โดยพื้นที่ศึกษาของโครงการในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวทางวางท่อส่งก๊าชฯ ทั้งสองข้างในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พาดผ่าน 1 อำเภอ 9 ตำบล ได้แก่ อ.บางปะกง ต.บางเกลือ ต.ท่าข้าม ต.บางสมัคร ต.บางประกง ต.บางวัว ต.ท่าสะอ้าน ต.บางผึ้ง ต.เขาดิน และ ต.หอมสิน สำหรับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พาดผ่าน 4 อำเภอ 15 ตำบล ได้แก่ อ.บางบ่อ อ.ยางเสาธง อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ และอีก 1 อำเภอที่อยู่ในรัศมีศึกษาฯ คือ อ.พระประแดง ซึ่งสถานะปัจจุบัน โครงการฯ อยู่ระหว่างพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

โดยสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และพิจารณาประกาศเขตระบบฯ โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งคาดว่าโครงการจะเริ่มก่อสร้างช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2566 และแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 ดังนี้ ปตท. ได้คำนึงถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานเป็นสำคัญทั้งด้านชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยจะนำไปประกอบการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*