ท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%88

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ที่หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ เทพารักษ์ ซอยขจรวิทย์ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายณัฐพล บุญริ้ว พร้อมด้วย นางสาวศิริพร ทับคล้าย รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลแพรกษาใหม่ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก นอกจากนั้น นางสาวมณิฐกานต์ บุญริ้ว สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

เนื่องจาก ทางเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ โดย นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ มีความห่วงใยพี่น้องประชาขนในเขตพื้นที่ อีกทั้ง ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้ตระหนักถึงภัยร้ายของลูกน้ำยุงลายที่อาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในชุมชน และอาจส่งผลทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกขึ้นได้ ประกอบกับ ในช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ยุงลายเกิดการวางไข่ และนำไปสู่การแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ทางเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลแพรกษาใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ลงพื้นที่ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ ช่วยกันเฝ้าระวังและรับรู้ถึงภัยร้ายของลูกน้ำยุงลายพาหะที่นำไปสู่การเกิดโรคไข้เลือดออกขึ้นในชุมชน

นอกจากนั้น ทางเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลายไม่ให้เกิดการวางไข่ รวมถึงได้แจกจ่ายทรายอะเบทให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเพื่อนำไปเทลงภายในภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำท่วมขัง หรือ ภาชนะที่มีน้ำเป็นจำนวนมากเพื่อฆ่าลูกน้ำยุงลายไม่ให้แพร่พันธุ์ได้อีกต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*