ศาสนาและการศึกษา

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a0%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b8%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98

คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน อุทิศถวายหลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 65 เวลา 10.00 น. ที่ศาลาจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คณะพระภิกษุสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม นำโดย พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม และคณะกรรมการ ไวยาวัจกร จัดพิธีทำบุญปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) อุทิศถวายหลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปัญโญ (สำเนา คำแหง) อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม โดยมี พระเดชพระคุณ หลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม จุดเครื่องทองน้อยหน้าศพ

พระครูภาวนาสมณคุณ (เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล/เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน) นำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมี นายสมสมัย ใบทอง ไวยาวัจกรวัดพุทธภาวนาราม พร้อมด้วย คณะกรรมการวัดพุทธภาวนาราม

นายไพบูลย์ กลิ่นเทพเกสร น.ส.ประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ผู้ใหญ่กบ ชูชาติ ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ ครอบครัวตั้งเด่นไชย ตลอดจน เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์พระอธิการสำเนา สิริปัญโญ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล ทอดผ้าบังสุกุล ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร โดยมี พระเถรานุเถระ และพระภิกษุสงฆ์ จากวัดพุทธภาวนาราม เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อสม.หมู่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ มาอำนวยความสะดวกด้านจุดคัดกรอง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*