ท้องถิ่น

ประธาน กกต. เป็นประธานพิธีปิดการอบรมการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%98%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b4

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้กับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 255 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม และหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง โดยมี ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ และนายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้าร่วมในพิธีปิดการอบรมด้วย ณ ห้องประชุมคอนเวนชัน ชั้น 4 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจหลักการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีทักษะที่ถึงพร้อมในการเป็นหัวหน้ากลุ่มงาน ตลอดจนมีธรรมาภิบาลและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกำลังสำคัญในการผลักดัน และสนับสนุนให้การทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*