การเมือง

กรรมการเลือกตั้งเยี่ยม กกต. จังหวัดน่าน

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนางสาวโชติกา แก้วผล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินการจัดการเลือกตั้ง ปัญหา และอุปสรรคในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านมาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ในการนี้ นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แนวทางการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง และแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

โดยมี นายชาญชัย สมาคม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน นางสาวกานต์ธิดา เย็นใจมา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*