สังคมท้องถิ่น

รองเลขาธิการ กกต.ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำคู่มือเสริมความรู้

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%80

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวีระ ยี่เเพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือชุดความรู้ และสื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเตรียมการอบรมพลเมืองคุณภาพให้เเก่โฆษกประจำมหาวิทยาลัยเเละเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนผลการสร้างพลเมืองคุณภาพ (Big Forum)

ระหว่างวันที่ 21-22 มิ.ย.65 ณ โรงแรมมิราเคิลเเกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและพนักงานของสำนักพัฒนาเครือข่ายการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*