สังคมท้องถิ่น

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในใจคน”

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1-2

สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่กองบังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพกรุงเทพ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับพันธมิตรในเครือข่ายสมาคมผู้สื่อข่าวฯ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

โดยมี นาวาเอกสุรศักดิ์ กิ่มบางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย พันธมิตรในเครือข่ายสมาคมผู้สื่อข่าวฯ และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน อาทิ เช่น บุคลากร จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าพระนครไต้ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลในคลองบางปลากด บริษัท สาคร เคเบิ้ล ทีวี สมาคมตำรวจโรงงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง สถานีตำรวจนครบาลจระเข้น้อย สถานีตำรวจภูธรบางพลี ตลอดจนคณะครู ผู้บริหาร จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 ประกอบไปด้วย โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนคลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และข้าราชการทหารกองบังคับการป้อมพระจุลจอมเกล้า เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี คณะที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีการทำลายป่ากันอย่างต่อเนื่อง ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันต้องเปลี่ยนแปลงทางด้านอากาศ น้ำ และป่าไม้ ที่ถูกทำลายตลอดมา ทางสมาคมจึงได้จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่าในใจคน” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียน ประชาชนทั่วไป ได้ร่วมปลูกป่ามีความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษในจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*