ท้องถิ่น

ผบ.รจก.คลองด่าน ถกหน่วยงานพันธมิตร วางโรดแมปกระบวนการยุติธรรม

%e0%b8%9c%e0%b8%9a-%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%81-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%96%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมชั้น 3 เรือนจำกลางจังหวัดสมุทรปราการที่ผ่านมา

“ที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการปฏิบัติ และหน้าที่บทบาทความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานตนเอง ในการเตรียมความพร้อม และติดตามความคืบหน้า รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วน ก่อนที่จะวางแผนตามกระบวนการดำเนินงานในแต่หน่วยงานตนเอง โดยได้รับเกียรติจาก นายนนทจิตร เนตรพุกกณะ คุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ และยุติธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายชนะ พรหมพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปรากมร น.ส.โชติมา สุรฤทธิธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ จังหวัดสมุทรปราการ นายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯบ้านกรุณา นายภัคภพ อินทองคำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง“ นายมานพ ชมชื่น กล่าวทิ้งท้าย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*