ท้องถิ่น

อบต.บางโฉลงจัดประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี2566-2570

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b9%81%e0%b8%9c

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ คณะผู้บริหาร นำโดย นายชะอุ่ม แตงโสภา นายก อบต.บางโฉลง นายพีระ พรหมสว่าง นายสุพจน์ เนตรวิเชียร รอง นายก อบต.บางโฉลง นายสมัคร กล่องบรรจง เลขานุการ นายก อบต.บางโฉลง และส.ต.อ.ยุทธชัย ป้องหมู่ ปลัด อบต.บางโฉลง ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ครั้งที่ 5/2565 ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลของ อบต. โดยมีคณะกรรมการพัฒนา ผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ อบต.บางโฉลง เข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง

ที่ประชุมได้มีการหารือเสนอแนวทางถึงระเบียบวาระการประชุมเรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่าง ๆ ร่วมถึงยานพาหนะ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง และอื่นๆ เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้าน นายชอุ่ม แตงโสภา นายก อบต.บางโฉลง กล่าวว่า การประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลของ อบต. แม้ที่ประชุมจะมีมติเห็นชอบตามหลักการที่คณะผู้บริหารจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ต่าง ๆ ก็ตาม นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะดำเนินการตามแผนได้ คงต้องรอมติในที่ประชุมสภา อบต.อีกครั้งว่า สมาชิกในสภาจะเห็นชอบด้วยหรือไม่ ส่วนตนมองว่าคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เนื่องจาก สมาชิกเองก็อยากจะเห็จความเปลี่ยนแปลง และร่วมพัฒนาท้องถิ่นของตนเองไปด้วยกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*