ท้องถิ่น

เทศบาลนครฯ ปรับเชิงรุกเดินหน้าจัดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ป้องกันไข้หวัดใหญ่

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%af-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b9%80

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตั้งจุดบริการรับฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้า นและสัตว์เลี้ยงภายในชุมชนร่วมสามัคคีท้ายบ้าน บริเวณมูลนิธิร่วมกุศลจังหวัดสมุทรปราการ ถนนซอยท้ายบ้าน 17 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพชีวิตประชาชน และสัตว์เลี้ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้กับชุมชน จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการรับฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝน โดยทางเทศบาลฯ ได้เริ่มดำเนินการแบบบูรณาการเชิงรุกให้กับประชาชน และสัตว์เลี้ยงในแต่ละชุมชนทั่วเขตเทศบาลนครฯ จนครบ 31 ชุมชนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*