สังคมท้องถิ่น

“พ่อเมืองปากน้ำ” และครอบครัวตั้งเด่นไชย ร่วมเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระประธาน 3 พระองค์

%e0%b8%9e%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad

“พ่อเมืองปากน้ำ” และครอบครัวตั้งเด่นไชย ร่วมเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระประธาน 3 พระองค์ ขึ้นสู่วัชรบัลลังก์ ณ วิหารพระโพธิ์สัตว์พระแม่กวนอิม

เมื่อเวลา 08.49 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ที่ มณฑลพิธี วิหารพระโพธิ์สัตว์พระแม่กวนอิม อวโรกิเตศวรโพธิ์สัตว์ ซอยเทศบาลบางปู 52 (ฟอกหนังกม. 30) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และครอบครัวตั้งเด่นไชย นำโดยนางบุญไทย ตั้งเด่นไชย ประธานวิหารพระโพธิ์สัตว์พระแม่กวนอิม ร่วมเป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระประธาน 3 พระองค์ ประกอบด้วย พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า (เส๊กเกียฮุก) พระอมิตาภพุทธเจ้า (ออนีทอฮุก) พระไภษัชยคุรุพุธรเจ้า (เอี๊ยะซือฮุก) และท้าวสกันทโพธิ์สัตว์ (อุ่ยท้อผ่อสัก) ซึ่งจัดสร้าง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ขึ้นสู่วัชรบัลลังก์ พระโพธิ์สัตว์ โดยมีพระครูพิพิธวรกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังสิตาราม กทม.นายแพทย์อนุวัตร และอาจารย์นาวิน อมิตตาเรืองกิจ ประธานมูลนิธิพุทธสถานจีเต็กลิ้ม ประกอบพิธีบวงสรวง ยกของถวายไหว้ โดยมีนายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธัมโม) เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง เจ้าคณะตำบลบางพลี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต) และพระเกจิ 4 รูป ร่วมอธิษฐานจิต พิธียกพระประธานทั้ง 3 พระองค์ ขึ้นสู่วัชรบัลลังก์พระโพธิ์สัตว์ อันเป็นสมโณแห่งฤกษ์

จังหวัดสมุทรปราการ โดยความร่วมมือของส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน มูลนิธิพุทธสถานจีเต็กลิ้ม และประชาชนทั่วไป ได้มีแนวความคิดในการก่อสร้างวิหารพระโพธิ์สัตว์พระแม่กวนอิม อวโรกิเตศวรโพธิ์สัตว์ เป็นอาคารแบบจีนมหายาน และองค์พระโพธิ์สัตว์พระแม่กวนอิม อวโรกิเตศวรโพธิ์สัตว์ ปางประธานพรทรงเครื่องแบบมหาจักรพรรติ ภายในอาคารประดิษฐานพระประธาน 3 พระองค์ ที่เป็นพระพุทธรูปสำคัญของพุทธศาสนาจีนมหายาน อันได้แก่ พระศรีศากยมุนีพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุธรเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า สำหรับกำหนดก่อสร้างพระวิหารพระโพธิ์สัตว์กวนอิม ในพื้นที่ตำบลท้ายบ้าน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2567 เป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งความซี่อสัตย์กตัญญู และความจงรักภัคดีต่อองค์พระประมุขอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ บูชาสักการะของชาวจังหวัดสมุทรปราการ และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายฐิตวัตร อุดรพิมพ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางง นายชาติชาย อุทัยพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พลเอกบุญเกิด วาดวารี ประธานชมรมชาวสมุทรปราการ นายดำรงค์ ยงสงวนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าพ่อทัพ สำโรง สส.อัครวัฒน์ อัศวเหม สส.สมุทรปราการ เขต 1 ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค นายทวีศักดิ์ ตั้งเด่นไชย นายสุรพงศ์ ตั้งเด่นไชย และนางสาวรุ่งนภา ตั้งเด่นไชย และครอบครัว ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหารโรงเรียนป้วยฮั้ว เจ้าของสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และแขกผู้มีเกียรติ แต่งกายชุดสีขาว เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*