สังคมท้องถิ่น

กองทัพเรือ จัดงานวันรำลึกรศ.๑๑๒…..

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%a5

กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดงานวันรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ ขอเชิญทุกท่านร่วมเทิดพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวาระครบรอบ ๑๒๙ ปี แห่งการรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนในวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ และรับชมการเสวนาทางวิชาการ

ในหัวข้อ “เบื้องลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒” โดย องค์ปาฐกผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย พล.ร.อ.วสินธ์ สาริกะภูติ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พลเรือโท ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ดร. วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ดร. อมร วานิชวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ น.ท.ธนเดช จิตร์ประวัติ อจ.กองวิชาเสนาธิการกิจ ฝ่ายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ทั้งนี้งานจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓๐๐ ณ ห้องปิยะนาวี ๑ อาคารอเนกประสงค์ ป้อมพระจุลจอมเกล้า และทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านทางระบบ Facebook LIVE เพจ กองทัพเรือ ในวัน และเวลาเดียวกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*