ท้องถิ่น

รองนายก อบต.บางโปรง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ตกอยู่ในภาวะยากลำยาก

%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7

1 ก.ค. 65 นายปรีชา นิ่มเนียม รองนายก อบต.บางโปรง พร้อมด้วย พ.จ.อ.กุลวุฒิ ปลื้มศรี ผอ.กองสวัสดิการสังคมอบต.บางโปรง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง อบต.บางโปรง ลงพื้นที่สำรวจตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำยาก ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลบางโปรง ให้เหมาะสม และปลอดภัย เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อสำนักงาน พมจ.สมุทรปราการ พิจารณาตามขั้นตอนในการช่วยเหลือ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*