ศาสนาและการศึกษา

ผู้ใหญ่กบ นำชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม จัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%9a-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94

เมื่อเวลา 11.00 น. ของวันที่ 10 ก.ค.65 สจ.สมถวิล พูลเกตุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการผู้ใหญ่กบ ชูชาติ ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้านหมู่.3 ต.ท้ายบ้านใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน นำพ่อค้า ประชาชน ชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม และชุมชนใกล้เคียง ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 รอบชุมชน ก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษา โดยมี พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการรับถวายเทียนจำนำพรรษา และจตุปัจจัยไทยธรรม สำหรับ ยอดเงินจากการทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา ในครั้งนี้ จำนวน 88,000 บาท (แปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ถวายให้กับทางวัดได้นำไปพัฒนาปรับปรุงถาวรวัตถุภายในวัดพุทธภาวนาราม ต่อไป

สำหรับ การถวายเทียนพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา ทุกปี คือก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง ในกรณีที่มีอธิกมาส พุทธศาสนิกชนก็จะพากันขวนขวายให้มีการถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในท้องถิ่นของตน เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน สมัยก่อนเทียนพรรษามีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพระสงฆ์ต้องใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัย แต่ในปัจจุบันนั้นเทียนพรรษาอาจจะมีความสำคัญลดน้อยลงไป ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉายแทน แต่ถึงอย่างไรก็ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวไทย ไม่ให้สูญหายไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*