ท้องถิ่น

ครอบครัว ”เพื่อไทย“ สมุทรปราการ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จัดโครงการ “พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย”

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97

ครอบครัว ”เพื่อไทย“ สมุทรปราการ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จัดโครงการ “พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย” ในเขตพื้นที่หมู่ 10 ต.บางปูใหม่

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ส.ส.สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ระบบบัญชีรายชื่อ และนายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย ครอบครัว ”เพื่อไทย“ สมุทรปราการ ร่วมกับ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง และมูลนิธิกิจเลิศไพโรจน์ จัดโครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้นเหตุของไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ในเขตพื้นที่หมู่ 10 และหมู่ 3 ต.บางปูใหม่ ประกอบไปด้วย ซอยชุมชนรสทิพย์ และซอยชุมชนยายจิ๋ว โดยมี นางวันเพ็ญ หฤทัยสดใส อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ต.บางปูใหม่ คุณคงณัฐ เกตุแก้ว คนรุ่นใหม่ครอบครัวเพื่อไทย สมาชิกกลุ่ม อสม. ต.บางปูใหม่ และชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ โครงการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ต้นเหตุของไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย นี้จัดทำขึ้นเพื่อหวังให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ต.บางปูใหม่ และอีกหลายตำบล ปลอดภัยห่างไกลจากโรคไข้เลือดออกและโรคไข้มาลาเรีย ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มียุงก้นปล่องบางชนิดเป็นพาหะ เกิดจากเชื้อโปรโตซัวพลาสโมเดียม ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่อาศัยในเลือด มีวงจรของเชื้อระยะต่างๆ สลับกัน คือระยะมีเพศและไม่มีเพศ และมีวงจรชีวิตอยู่ทั้งในสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์จำพวกยุง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*