ศาสนาและการศึกษา

พุทธศาสนิกชน ชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ที่ศาลาจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ พุทธศาสนิกชน ชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม และชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันทำบุญตักบาตร หล่อเทียนจำนำพรรษา ถวายแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ความสำคัญวันอาสาฬหบูชา อาสาฬห หมายถึง เดือน 8 ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในเดือน 8 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ 3 ประการคือ 1. เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้ 2. เป็นวันที่เกิดประรัตนไตรครบ 3 องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ และ 3. เป็นวันที่พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากฟังปฐมเทศนาจบ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*